Ro Comunicació

Ro Comunicació com us pot ajudar a vosaltres? Doncs solucionant qualsevol inquieud o problema que tingueu en l’àmbit de la comunicació; ja sigui intern, o extern. Online o offline. B2B o B2C. Gran o petit. El més important és començar a treballar-hi. Potser no serem els més buscats a Google, els més grans, els més premiats, però sí que per damunt de tot us oferim un tracte proper, puntual, complidor i constant. 

Activitats que oferim:

COMUNICACIÓ CORPORATIVA
– Auditoria de l’organització i detecció de possibles millores en l’àmbit comunicatiu (intern i/o extern).
– Plantejament del pla estratègic de comunicació i màrqueting.
– Planificació i calendari d’activitats de comunicació.
– Anàlisi de la competència.
– Determinació dels públics objectiu.
– Determinació dels missatges clau i del relat (story telling).
– Plantejament del Manual de comunicació de crisi.

OFICINA DE PREMSA
– Relació amb els mitjans de comunicació/periodistes.
– Relació amb influencers/bloggers que actuen com a líders d’opinió.
– Redacció d’articles, comunicats de premsa, posts online, etc.
– Revisió ortogràfica i lingüística de tot tipus de textos.
– Concreció d’entrevistes i reportatges.
– Enviament de samples de producte.
– Gestió del clipping.

SOCIAL MEDIA
– Community management.
– Análisi de la reputació social corporativa de l’organització.
– Relació amb influencers/bloggers.
– Creació de perfils de FaceBook, Twitter, Pinterest, Instagram i Canal Youtube.

MARQUÈTING
– Bench màrqueting.
– Disseny de plans específics segons objectius i targets.

PUBLICITAT
– Definició del pla de mitjans.
– Proposta de campanyes publicitàries (off i online).
Naming.
Copy creatiu.

DISSENY GRÀFIC
– Creativitat.
– Publicitat.
– Elements informatius: catàleg, fulletons, presentacions corporatives, revistes internes, etc.

Així doncs; som-hi?