360º

EL PLA DE COMUNICACIÓ COM A EINA ESTRATÈGICA PER A L’ORGANITZACIÓ

Per què és important planificar la comunicació de l’entitat?

Pensar en la comunicació de la nostra entitat, plataforma o col·lectiu és pensar en el que som, en el que volem ser i en els mitjans i mètodes que utilitzarem per a aconseguir-ho.

La planificació estratègica de l’organització ens permet crear, promoure i desenvolupar la comunicació des d’una dimensió interna i externa. Es tracta de la gestió acurada de les tasques que durem a terme per a millorar el nostre impacte comunicatiu sobre el públic, i transmetre així una imatge i uns valors determinats, tot coordinant els canals i els recursos de què disposem.

Per 360º ens referim a la possibilitat d’oferir un servei integral; analitzant l’entitat des de la base i fins al cor, coneixent-ne els punts forts, els febles, les oportunitats i les debilitats; també el mapa de públics, i l’objectiu o problema de comunicació de l’organització. A partir d’aquesta auditoria, establim un pla de comunicació, amb una estratègia marcada i unes activitats a desenvolupar. Per això parlem de 360º.